СМАРАГДЕН ТАБЛЕТ 3: Клучот на Мудроста

0
701

l_788b18b61359d4472b3470144a5c6c8f

Thoth го пренесува своето знаење и мудрост на луѓето. „Мудроста е моќ, моќта е мудрост, едното со другото ја комплетираат целината.“

„Во Хол-от на Мудроста има 7 Големи Учители, од кои го примив знаењето. Нивните имиња се:
-„Три“- го држи Клучот на знаењето за магиите; Тој е креатор на Хол-от на мртвите.
-„Четири“- е Оној кој ја ослободува моќта од „Изворот“ кон луѓето. Светлината е неговото тело. Ги ослободува душите на луѓето.
-„Пет“-е Учителот кој го контролира зборот, комуникацијата меѓу луѓето.
-„Шест“- е господар на Светлината.
-„Седум“- е господар на просторот и Оној кој ги држи Клучевите на времето.
-„Осум“- е Оној кој го контролира прогресот на човештвото.
-„Девет“ е таткото, Оној кој ги создава и менува формите.

ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР

Please enter your comment!
Please enter your name here